كار فرهنگي post name

سلام خدا قوت عیدتون مبارک میگم شما اهمیت کار فرهنگی را خیلی با آب و تاب میگین....!!!!ه من اصلا درک نمیکنم... فقط میدونم کار فرهنگی از ... ادامه مطلب

اعتكاف- 95 post name

جلسات اعتكاف جوانان جزو بهترين جلساتم در طول سال است چون شبيه محيط جبهه است بسياري از برنامه هايش، محيطش، رفتارهاي جوانان، جمع معتكفان، ياد ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013