روزقدس-93 post name

روز قدس 93- مشهد مقدس  يكبار ديگر به حضور يكپارچه ، تاثيرگذار  و مقاومت خواهران در صحنه هاي انقلاب پي بردم هواي گرم... آفتاب سوزان ... ... ادامه مطلب

بخش دوم كليپ هاي صوتي post name

سلام.صوت صفحه اصلي كليپ 485 قسمت سياسي بنام "پشتيباني غزه"، ضمنا حسب درخواست دوستان. جهت بهره برداري بهتر از قسمت سمعي بصري و كنترل ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013