ما نياز بجبهه داريم post name

معادلاتي كه شهدا در گفت و شنودهاي خود مي آوردند. اگر چه در آن ايام خامي و بي بصري، مانع تفكر و توجهم ميشد ولي ... ادامه مطلب

شهيد رضا ديواندري post name

عارفان جبهه شهيد رضا ديواندري - طلبه تخريبچي - بچه سبزوار حجره درسش را به سنگر جبهه آورده بود و در كنار دريافت دروس تئوري بطور ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013