هفته دفاع -93 post name

هفته اي را بنام دفاع مقدس نام گذاشته ايم. اگر چه بايد سالها را بياد دفاع مقدس باشيم و "فرهنگ جبهه" را  سرلوحه قرار ... ادامه مطلب

سالگردآقاجليل-93 post name

تير ماه هر سال يادآور شهادت فرماندهي با معرفت است كه خيلي زود توانست از خجالت شهداي گردانش بدر آيد  در منطقه عملياتي غرب . ... ادامه مطلب

Powered By TModern | © 2012-2013