ماموریت 17 ؛ خلاصه ای از مصاحبه با خبرگزاری دانشجویی، ایسنا

صبح چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 91 ، دانشگاه فردوسی مشهد

ساختمان جهاد دانشگاهی

تنها چیزی که مرا در فراغ یاران شهیدم تسکین میدهد، خدمت درعرصه ی روایت سیره ی آنان و بدعت زدایی از فرهنگ جبهه است

شما جوانان مخلص و باصفا که با احساس مسئولیت در دو جبهه ی، تحصیل علم و فرهنگي تلاش میکنید،یادآور دانشجویان دهه ی

شصت هستید، که ضمن ادامه تحصيل به جبهه هم مي آمدن و در دو سنگر رزم و علم ، نمره 20 ميگرفتن

توقع حقیر از شما این است که در مرحله ی اول انتظارات رهبری را از دانشجویان برآورده کنید

در خبرهایتان صادق، راستگو  و خدا را در نظر بگیرید زيرا در مقابل هر کلمه ای که بنویسید، قیامت باید پاسخگو باشید

دین و آخرتتان را فدای دنیا و سیاست بازیهای بی دیانت، جناح بندی ها و باند بازیها نکنید

به خواسته های دانشجویان، خصوص جوانان منتقد، مخالف، توجه کنید

نفس انسان خوشش مياد دیگران تعریفش کنند و این با آموزه های دین اسلام در تعارض است

دانشجویی که داد میزند، اعتراض میکند، دغدغه دارد، دلسوز است، کشورش رو، دانشگاه رو دوست داره، این از دانشجویی که سرش

رو میندازه پایین، دنبال یه مدرک و یه لقمه نان ست، به مراتب بهتره ! حالا اگه یه جایی حرف بی حسابی هم زد، نباید فکر کنید، مغرض

است، شما وظیفه دارید با محبت، جوابش رو بدید، حتی اگه نپذیرفت، حق ندارید پا فشاری کنید، که چرا نپذیرفته!! محبتتان را ادامه

دهید، مطمئنم بزودی پی به اشتباهش میبرد، اما متاسفانه برخوردهای چکشی ما، طوری شده که؛ نه حرف ما رو گوش میدن و نه بعد

که پیش خودش فکر میکنه اشتباه کرده، برمیگرده

تنها خواهشم اینه که، فرهنگ زیبای اسلامی که در جبهه های ما تبلور یافت، عملا ترویج کنید