بمناسبت هفته دفاع مقدس یادی از یک عملیات مهم. ویژه و استثنایی

عمليات بدر - منطقه چزابه هورالعظيم - شرق دجله

نقطه رهايي جزاير مجنون - 19 اسفند ماه سال 1363

رمز عمليات يا فاطمه الزهرا سلام الله عليها

 

جمع غواصان خط شکن ---- بسیاری شهید

---------------------------------------------------------

 قبل از عملیات بدر  در سال 62 در همان منطقه (عمليات خيبر) انجام شده بود

نيروها با استفاده از قايق و بلم پس از طی کیلومترها حرکت در آبراه های پیچیده و وحشتناک هورالعظیم, به مواضع دشمن

در شرق دجله رسیدند

بطوریکه صد درصد دشمن غافلگیر شد, چون گمان نمیکرد عملیاتی نظامی با عقبه 40 کیلومتر در آب و نیزار انجام شود

جزایر مجنون بدست ما افتاد

حالا یکسال از آن عملیات گذشته بود و در همان منطقه باید عملیات بدر انجام میشد

اما اینبار دشمن هوشيار بود و عملیات با قایق امکان نداشت

لذا بايد نيروهايي تحت "نیروی غواص" براي شكستن خط اول دشمن آموزش ميديدند

از راست نفر اول شهيد امير نظري -دلبريان جامانده-حميدآقا مربي-نفر آخر مرحوم حاج مهدي سعيدي

آموزش آبي خاكي هم جزو ملزومات بود، كه در رودخانه كارون منطقه حميديه ماهها قبل از عمليات نیروها تمرین میکردند

نفر جلو شهيدان بربرپور - نورالهي -وكيلي - شاد - نفر وسط به معني واقعي كلمه "خارج صف شهدا" دلبريان

نشسته عقب بلم ، شهيد علي توفيقي تخريب چي شجاع بچه شيروان 10 روز قبل از شهادتش

------------------------------------------------------------------------

به لحاظ فاصله زياد از نقطه رهايي تا خط اول دشمن و عدم امكان حركت با قايق موتوري ميبايست نيروهاي خط شكن كه تعدادي

از آنها غواص بودند در سكوت و تاريكي شب با استفاده از "بلم " به خط اول نزديك شوند

با اعلام رمز عمليات ، غواصان وارد آب شده و سنگرهاي كمين را منهدم، تا نيروهاي سوار بر بلم و قایق خود را به خط برسانند

شهيد جليل محدثي بادگير سورمه اي- شهيد يدالله احمدي بادگير قهوه اي- شهيد توفيقي بادگير كرم-سردار سعيد فاني كنار آقاجليل

-------------------------------------------------

آموزش بلم راني در منطقه جفير در هواي سرد زمستان كه گاهي با چپ شدن بلم ، بچه ها به درون آب مي افتادند

ميلرزيدند و ميخنديدند... البته حتما مقاومت ميكردند تا براي روزهاي سخت تري كه در پيش رو دارند آماده باشند

 

جزيره مجنون - قرارگاه شهيد آزادي - لحظه حرکت طرف خط مقدم و عملیات

شهيدان ديمه- توفيقي - جليل محدثي سوار بر قايق پر از مين ضدخودرو  بطرف خط مقدم

جزيره مجنون - سنگر واحد تخريب - آقاجليل كه با اصابت تركش خمپاره 60 از ناحيه پا مجروح شده بود حاضر به رفتن به عقب جبهه نشد

 و تا آخر عمليات در منطقه كنار بچه ها ماند ... هر از چند گاهي براي تعويض پانسمان و درمان تا اورژانس ميرفت و برميگشت

حضور آقا جليل كنار نيروها باعث روحيه اي مضاعف بود اين براي همه كاملا ملموس بود

تخريب و برش جاده خندق توسط شهيد علي عاصمي و همرزمانش باعث حفظ عمليات و نجات صدها نفر از نيروها شد

در اين عمليات بسيار سخت كه بايد نامش را در حقيقت

عمليات استشهادي گذاشت در روز روشن 8 نفر از نيروهاي تخريب كه خود علي هم بهمراهشان رفت

در فاصله 30 متري زير تير و ديد مستقيم دشمن جاده را مواد گذاري و منهدم كردند - بسياري از آن گروه بشهادت رسيدند

حركت زرهي دشمن متوقف شد و تا آخر جنگ آن موضع حفظ گرديد

فيلم اين عمليات موجود است ، صداي زوزه تيرها كه از بقل گوش بچه ها رد شده، ضبط است

ايكاش رسانه ي ما بجاي جمونگ !!!!!  اين حماسه ها و رشادتهايي كه صدها جمونگ را در كوله پشتي اش جا ميدهد، نشون ميداد... ايكاش

شهيد ولي الله چراغچي معاون لشكر 5 نصر همان شب اول روي جاده خندق مجروح شد و يكماه بعد در بيمارستان بشهادت رسيد

با توجه به پاتك سنگين دشمن براي باز پس گيري جاده خندق، شهيد برونسي کنار نیروها تا پای جان ایستاد و دفاع کرد

وقتي از او ميخواهند به عقب برگردد ، پشت بي سيم اعلام ميكند : من آخرين نفري خواهم بود كه به عقب برميگردم

در نبردي عاشورايي پيكر پاكش همچون ياران امام حسين عليه السلام كه زير سم اسبان خورد شد

زير شني هاي تانك رفت و مظلومانه بشهادت رسيد

پيكرش در منطقه ماند و سالها بعد آثاري از آن در تفحصها پيدا شد

شهيد حسين بصير فرمانده گردان كوثر ، روي جاده خندق تير به چشمش خورد و آسماني شد

براي ساخت يك متر مربع جاده در هور ، دهها كمپرسي خاك لازم بود

براي حفاظت بيشتر، بايد شبها صدها كمپرسي تا صبح، روزها و ماهها از كيلومترها عقب تر خاك مي آوردند

تا بتوان چند صد متر جاده در هور احداث كرد

كار مهندسي رزمي در منطقه "عملياتي بدر" بسيار سخت.طاقت فرساو پرحجم بود هيچ راننده اي 48 ساعت بيشتر دوام نميآورد

بايد عوض ميشد و راننده اي تازه نفس جايگزين ميگرديد

ولي كار تحكيم مواضع ، بايد در هر شريط آب و هوايي در هواي بسيار شرجي و گرم  هور ادامه مييافت

---------------------------------------------------------------------

خيلي فكر كردم كه اين مطالب را نگم و دلگيرتان نكنم اما ديدم ، به رسالت خود عمل نكردم

پس از سالها تحمل درد و رنج براي حفظ دستاوردهاي اين عمليات، اما با كوتاه آمدن همين دوستان ديپلمات ما در عرصه هاي سياسي

در مقابل زيادي خواهي هاي دشمن و عدم اطاعت محض از دستورات امام... متاسفانه تمام مواضع را در هور از جاده خندق تا

جزاير شمالي و جنوبي مجنون را دشمن در يك تك، در عرض نصف روز  پس گرفت

هر گاه مسلمانان گوش به حرف امام خود نداده اند... مقاومت نكرده اند و پي دنيا و رفاه خود رفتند و خواستند دنياي خود را بدون

مجاهدت آباد كنند... نه به دنيا رسيدند و نه به آخرت

امروز هم در جبهه اقتصادي- علمي - فرهنگي همين است- اگر تنگه احد را رها كنيم - دشمن دورمان خواهد زد